Vedic Scholars

Purohits & Scholars conducting Samskaars

S Arulmozhi

Kapil Dev Sharma

Ravikant Sharma

Satya Prakash Arya

Aryanand P

Karthikeyan

On Honorary basis

Dhananjay Joshi

Shobha Arya

Associates

R Tamilarasan

(For Trichy and neighbouring areas)
  • 212-213 Avvai Shanmugam Salai, Gopalapuram, Chennai – 600 086

  • +91-72007 62629 | +91-93810 18807